وبلاگ رسمی برنامه کلاسی پیام نور ایذه

دانشجو بعد از ورود به وبلاگ روی لینک  عناوین مطالب وبلاگ کلیک کرده وبرنامه رو دریافت نماید .
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/01/16ساعت 12:18  توسط s.deynashi  | 

۱- دانشجویان مشمول نبایستی درهرکدام از ترم ها کمتراز ۱۲ واحد اخذ نمایند.

۲- دانشجویان مشمول فقط میتوانند بمدت دو ترم ازمرخصی تحصیلی بااحتساب درسنوات استفاده نمایند که بلافاصله پس ازاخذ مرخصی بایستی نسبت به واریز شهریه اقدام نمایند درغیراینصورت غیرقابل قبول بوده و اجازه انتخاب واحد در ترم های دیگر داده نمی شود.

۳- دانشجویانی که دارای مدرک کاردانی می باشند فقط دو ترم مهلت دارند که نسبت به تطبیق واحد به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند درغیراینصورت هیچ درخواستی پذیرفته نمی شود.

 ۴- دروس دوره دانشپذیری برای دانشجویانی که مدرک کاردانی دارند قابل تطبیق نمی باشند .

** مراحل گرفتن مرخصی تحصیلی به شرح ذیل می باشد.

۱- ابتدا دانشجو بایستی یک درخواست کتبی نوشته و به رئیس  دانشگاه  جهت تایید تحویل نماید

۲- بعد از تایید توسط رئیس دانشگاه  جهت شماره  زدن نامه به دبیرخانه  مراجعه نماید.

۳- درخواست مرخصی ازطریق سایت بهمراه پرینت

۴- درخواست کتبی به همراه پرینت سایتی به مسول بایگانی  جهت درج درپرونده  تحویل گردد

۵- دانشجو بعد از گرفتن مرخصی بایستی حتما شهریه مربوط به مرخصی را واریز نماید در غیراینصورت مرخصی ایشان قابل قبول نبوده و ترم آتی قادر به  انتخاب واحد نمی باشد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/14ساعت 13:33  توسط s.deynashi  | 

کلاس درس جامعه شناسی  استاد علیزاده دوشنبه ها ۱۰-۸ می باشد.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/14ساعت 11:15  توسط s.deynashi  |